Blog

Mějte na mysli bezpečnost dětí

Vlastnit pozemky je pěkná věc. Ale máte v sobě tu zodpovědnost za ně? Víte o tom, že zákon nařizuje zajištění bezpečnosti na pozemcích a následné sankce? A kdyby, nedej bože, si někdo zlámal nohu v nezakryté šachtě, nebo do ní spadlo malé děcko! To byste teprve poznali tíhu svědomí, kterou si můžete nést dokonce i po celý zbytek života!

kanalizace

Nechte se jen trošku vyděsit katastrofálními scénáři.
Raději si jen představte, co všechno by se mohlo stát, kdybyste pravidelně nekontrolovali své pozemky z hlediska bezpečnosti. A pokud nemáte v tomto směru příliš čisté svědomí, seberte se a jděte na obhlídku. Předejdete tak oněm děsivým scénářům, co by kdyby.

Zkontrolujte veškeré šachty na svém pozemku, zda jsou zabezpečeny precizně provedenými poklopy ud/litinove-poklopy, které jsou zajištěny proti otevření. Však znáte děti, které svou zvídavostí dokážou provádět pěkné vylomeniny. A kdyby se snadno dostaly k betonovým šachtám, mohly by natropit nejen škody, ale také by se mohly zranit. A trable se zákonem je to poslední, co byste potřebovali. Mohli byste jakkoliv argumentovat tím, že tam děti neměly co dělat, nepochodili byste! Zákon by v takový moment stál jednoznačně na straně poškozeného.

Prevenci dejte na první místo.
Při své obhlídce se zaměřte zvláště na jámy a šachty, které se na pozemku nacházejí. Mohou být zarostlé trávou a poklop může být starý, poškozený. Označte výrazně toto místo, aby bylo zřejmé, že se zde nachází nebezpečí a okamžitě zrezivělý starý poklop nahraďte novým, litinovým poklopem, který bude dokonale zabezpečený proti snadnému otevření! Víc udělat nemůžete. Ale víc udělat ani nemusíte.

odpad

Litinové poklopy jsou nejen dokonale vodotěsné a plynotěsné, ale jsou skvěle upevněny i proti násilnému odtržení víka. Preventivní kontroly Vám zajistí klidné spaní a čisté svědomí, že jste pro bezpečnost na Vašich pozemcích udělali maximum!

Related Posts

You may like these post too

Zářivka pod linku aneb budiž správné světlo

Naklíčit můžete nechat jakékoliv semínka – proč se to vyplatí a jak na to?