Mějte na mysli bezpečnost dětí

Vlastnit pozemky je pěkná věc. Ale máte v sobě tu zodpovědnost za ně? Víte o tom, že zákon nařizuje zajištění bezpečnosti na pozemcích a následné sankce? A kdyby, nedej bože, si někdo zlámal nohu v nezakryté šachtě, nebo do ní spadlo malé děcko! To byste teprve poznali tíhu svědomí, kterou si můžete nést dokonce i po celý zbytek života!

kanalizace

Nechte se jen trošku vyděsit katastrofálními scénáři.
Raději si jen představte, co všechno by se mohlo stát, kdybyste pravidelně nekontrolovali své pozemky z hlediska bezpečnosti. A pokud nemáte v tomto směru příliš čisté svědomí, seberte se a jděte na obhlídku. Předejdete tak oněm děsivým scénářům, co by kdyby.

Zkontrolujte veškeré šachty na svém pozemku, zda jsou zabezpečeny precizně provedenými poklopy ud/litinove-poklopy, které jsou zajištěny proti otevření. Však znáte děti, které svou zvídavostí dokážou provádět pěkné vylomeniny. A kdyby se snadno dostaly k betonovým šachtám, mohly by natropit nejen škody, ale také by se mohly zranit. A trable se zákonem je to poslední, co byste potřebovali. Mohli byste jakkoliv argumentovat tím, že tam děti neměly co dělat, nepochodili byste! Zákon by v takový moment stál jednoznačně na straně poškozeného.

Prevenci dejte na první místo.
Při své obhlídce se zaměřte zvláště na jámy a šachty, které se na pozemku nacházejí. Mohou být zarostlé trávou a poklop může být starý, poškozený. Označte výrazně toto místo, aby bylo zřejmé, že se zde nachází nebezpečí a okamžitě zrezivělý starý poklop nahraďte novým, litinovým poklopem, který bude dokonale zabezpečený proti snadnému otevření! Víc udělat nemůžete. Ale víc udělat ani nemusíte.

odpad

Litinové poklopy jsou nejen dokonale vodotěsné a plynotěsné, ale jsou skvěle upevněny i proti násilnému odtržení víka. Preventivní kontroly Vám zajistí klidné spaní a čisté svědomí, že jste pro bezpečnost na Vašich pozemcích udělali maximum!