K čemu potřebujete solární baterii


Solární fotovoltaické systémy jsou velmi složitá zařízení, jejichž souÄástí jsou i akumulátory neboli baterie. Slouží pÅ™edevším jako zásobárna vyrobené energie, využitelné pozdÄ›ji v dobÄ›, kdy není dostatek sluneÄního svitu k potÅ™ebnému výkonu. Tím pádem se výraznÄ› zvyÅ¡uje rentabilita celého zařízení, a to je dobrá zpráva pro každého, kdo žije v oblasti mírného zemÄ›pisného pásu, kam patří i ÄŒeská republika.

fotovoltaika na střeše

Díky solárním bateriím lze využít zdarma vyrobenou energii v průbÄ›hu celého roku, a jestliže je celá soustava navržena jako optimalizovaná, pak máte k dispozici ekologické a úsporné Å™eÅ¡ení i pro domácnosti, které nevykazují příliÅ¡ velkou spotÅ™ebu elektÅ™iny. Fotovoltaikou můžete i topit a ohřívat vodu – pÅ™ebyteÄná energie v dobÄ›, kdy jede zařízení na plný výkon, a vy zrovna nemáte v provozu odbÄ›rovÄ› nároÄné spotÅ™ebiÄe a svítidla, se dá využít pro ohÅ™ev vody ve speciálním bojleru a v topné soustavÄ› napÅ™. u podlahového vytápÄ›ní. A když se zamyslíte nad tím, že právÄ› topení a ohÅ™ev vody patří ke dvÄ›ma nejvyšším položkám z rodinného rozpoÄtu, máte k dispozici skuteÄnÄ› dobrého pomocníka.

solární panely

Krok k nezávislosti

Nezávislost a svoboda jsou dnes velmi diskutovaná témata, a nejen v souvislosti s koronavirovou pandemií, do hry vstupují pÅ™edevším systémové nezávislosti na dodavatelích energie. Vývoj cen energií je ovlivnÄ›n mnoha faktory, které nemůžete sami primárnÄ› ovlivnit, a tak je vhodná chvíle k tomu, postavit se na „vlastní nohy“ a snažit se tyto struktury obejít. Můžete to uÄinit vlastním zdrojem pitné vody, vlastním septikem, vytápÄ›ním dÅ™evem a samozÅ™ejmÄ› i fotovoltaikou. Návratnost tÄ›chto zařízení lze snadno vypoÄítat a firmy, které vám ji instalují, mohou zařídit i poskytnutí státní dotace z dotaÄního programu. Vyplatí se tedy alespoň nad tímto Å™eÅ¡ením pÅ™emýšlet a konzultovat jej s odborníky.