K čemu potřebujeme pH tester

Testování vody v bazénu

Plavecké i zahradní bazény nebo vířivky vyžadují neustálou péči o kvalitu vody. U velkých, zejména venkovních nádrží, je možné vytvořit přirozený biotop s vodními rostlinami a ty se pak starají o očistu vodní masy tzv. samočistící schopností. Takové vodní rezervoáry ovšem nelze mít všude a tak u menších bazénů na zahradě a u vířivek musíme využívat dostupné desinfekční prostředky v podobném duchu, jak se to provádí v úpravnách pitné vody.

voda v bazénu

Proč je důležité měření pH – tato hodnota určuje, zda je voda v optimálním a přirozeném rozmezí, vhodném pro koupání, nebo je příliš kyselá či příliš zásaditá. Rovnováha je v tomto směru velmi důležitá, je to potřebné pro správné fungování desinfekce a tím pádem to má přímý vliv na naše zdraví.

Ideální rozmezí kyselosti či zásaditosti bazénové vody je 6,8 – 7,4. Pokud ovšem pH tester naměří hodnoty nižší, je voda příliš kyselá, jinými slovy je v ní rozpuštěno jen minimální množství minerálních iontů (hlavně vápníku a hořčíku) a naopak může obsahovat více žádoucího vázaného chlóru. Taková voda příliš vysušuje pokožku a sliznice, množí se v ní řasy a zároveň má neblahý vliv i na povrch pláště bazénu a na kovové díly, které rychleji oxidují (korodují).

Velmi zásaditá voda zas může vytvářet mléčný zákal a hůře se v ní rozpouští desinfekční prostředky, takže se pak v ní lépe rozmnožují bakterie včetně sinic, hlavně za slunečného a teplého počasí.

velké akvárium

PH tester Chlorito.cz v akváriu – zkušený akvarista dobře ví, proč se testování kvality vody provádí i v akvarijních nádržích. Pokud je voda příliš kyselá, obsahuje málo vápníku a hořčíku a to brání efektivnímu růstu akvarijních rostlin. Příliš tvrdá voda zas může snížit vstřebávání některých výživových prvků, např. zinku nebo železa a rostliny rovněž nebudou prospívat. Měření pH má význam i pro zdraví akvarijních ryb, některé druhy vyžadují vodu kyselejší, jiné zásaditější.