Zdraví prospěšné práce na zahradě

Je-li vaše povolání převážně sedavé a máte-li to štěstí a bydlíte v rodinném domě se zahradou, nebo máte alespoň možnost využívat rekreační nemovitost, možná považujete sekání trávníku za dokonalý antistres. Důkladně si tím „vyčistíte hlavu“ od neposedných myšlenek, které duševně pracujícího člověka dokážou zaměstnat až nad rámec přípustných hodnot.
údržba trávníků

Elektrická nebo benzínová

Zbývá pak už jen jediné, rozhodnout, jaký typ sekačky na trávu pořídit. Situace bývá jednoznačná u velkých zahrad s nepravidelně sečeným porostem, s terénními nerovnostmi, s těžce dostupnými svahy a značnými vzdálenostmi od obytné budovy. V takovém případě vždy zvítězí benzínový stroj s pojezdem. Nevýhodou těchto robustních sekaček bývá samotná konstrukce motoru, který podléhá pravidelným servisním prohlídkám, podobně jako tomu bývá u spalovacích motorů automobilů. Rovněž je nutné kontrolovat stav motorového oleje a zapalovacích svíček.
Jestliže však máte v dosahu elektrickou zásuvku a dostatečně dlouhou prodlužovací šňůru, a zároveň bude trávník pravidelně sečen, raději sáhněte po sekačce elektrické. Výhody oproti benzínové jsou více než zřejmé – nízká pořizovací cena, minimální údržba, žádné vdechování benzínových spalin, menší hlučnost a nižší hmotnost. Jedinou nevýhodou je nebezpečí úrazu elektrickým proudem, což se stává naštěstí velmi zřídka, většinou z neopatrnosti při mechanickém poškození přívodního kabelu. Dbejte tedy na to, aby se nedostal pod žací nůž, a aby také nebyl starý, se zpuchřelou izolací.
sekání kosou

Shrabování listí

Dalším vynikajícím antistresem a příjemným cvičebním prvkem je shrabování spadaného listí. Podzim je obecně považován za období klidu, podzimní rovnodennosti, pomalého posunu do zimního útlumu, kdy se příroda připravuje na zimní spánek. Listy ovocných stromů zpravidla končí v kompostéru, pokud máte na zahradě ořešák, jeho olistění se na kompost nehodí a vždy je lepší se jej zbavit odvozem na obecní skládku. Kdysi se suché listy na zahradách často spalovaly, naštěstí se od tohoto zlozvyku upouští, neboť se mezi tímto materiálem nachází mnoho užitečného hmyzu a navíc nevábným kouřem obtěžujete své sousedy.
podzimní krajina
Práce na zahradě a zejména shrabování listí a sekání trávníku patří dokonce mezi oblíbené terapeutické metody některých psychologů a psychiatrů, pozitivní výsledky jsou dosahovány díky kontaktu s přírodou, pohybu na čerstvém vzduchu a především zapojení mnoha svalových partií přirozeným způsobem, který je srovnatelný s turistikou.