pH v bazénu je důležitým ukazatelem kvality vody

Aby byla náplň vodní nádrže v patřičné kvalitě, je k tomu zapotřebí několik zásadních prostředků: Prvním z nich je filtrační zařízení s výkonným čerpadlem, které odstraňuje nežádoucí mechanické nečistoty ve formě naplavenin. Dále sem patří desinfekční chemické přípravky a testery pro úpravu a měření vody, speciální vysavače pro úklid dna a stěn, a algicidní přípravky a vločkovače pro likvidaci řas.
záchranný kruh u bazénu

K čemu je třeba znát pH

Je to často vyslovovaný termín chemického názvosloví, přesto jej někteří lidé zaměňují s jinými hodnotami chemických sloučenin. Tato důležitá veličina určuje, zda je chemická látka povahy kyselé, nebo zásadité. Existuje stupnice kyselosti a zásaditosti, kde se vychází z neutrality (číslo 7) – nižší hodnoty až k číslu 1 jsou kyselé, vyšší k číslu 14 naopak zásadité. Např. jednou z nejsilnějších kyselin je chlorovodíková v žaludku, jejíž pH je 2.
fešák v bazénu
V souvislosti s kvalitou vody a pH v bazénu by vás měl tento parametr zajímat na prvním místě. Ta totiž musí být v optimálních hodnotách z mnoha důvodů, především kvůli využívání bazénové chemie. Ideální rozsah by se měl pohybovat od 6,6 do 7,1. Při nižších číslech (kyselejších) dochází při použití chlorových tablet ke vzniku nežádoucích chloraminů vlivem vázaného chlóru, tekutina zapáchá a nastává poškození vrstvy pokožky a sliznic. Při hodnotách výrazně kyselejších pod 6,0 výrazně korodují kovové materiály. Naopak u zásaditějších se oslabuje desinfekční účinek bazénové chemie, voda se zakaluje vápenitými usazeninami, zvláště u větší tvrdosti.
Obecně je také měkčí voda kyselejší, obsahuje více iontů vodíku, naopak zásaditější tekutina je vždy tvrdší. Pokles směrem ke kyselosti zapříčiní i dešťové srážky a také to, jestliže se v nádrži koupe příliš mnoho lidí.
Pro měření tvrdosti, kyselosti a zásaditosti se využívají speciální testery, jsou buď tabletové, digitální, anebo kapkové.