Pozor na mobilní telefony


Pokud se chcete pÅ™esvÄ›dÄit o tom, že mobilní telefony, ale i jiná zařízení, pracující na podobném principu, mohou velmi negativnÄ› ovlivňovat vaÅ¡e zdraví, zavítejte na naÅ¡e internetové stránky. KromÄ› velkého množství důležitých informací, jež si zde budete moci pÅ™eÄíst, urÄitÄ› za zhlédnutí stojí také krátké video. Je velmi zajímavé pozorovat, co takový mobilní telefon dÄ›lá s vaší krví. V první fázi uvidíte krevní obraz, tedy buňky Äervených krvinek pÅ™ed použitím mobilního telefonu. Uvidíte Äervené, volnÄ› se pohybující kulaté útvary, které proudí krevním Å™eÄiÅ¡tÄ›m bez jakéhokoliv omezení. PÅ™esnÄ› tak má vypadat krev zdravého ÄlovÄ›ka.

Před tím a po tom

Situace se velmi výraznÄ› zmÄ›ní po desetiminutovém použití mobilního telefonu. ÄŒervené krvinky se na sebe lepí, říkáme, že Å™etízkují a proudí krevním Å™eÄiÅ¡tÄ›m jen velmi obtížnÄ›, takže zaÄnou své základní funkce plnit pouze omezenÄ›. Krevní obraz, který se pÅ™ed vámi ve videu objeví, je velmi podobný tomu, jaký se nachází u dlouhodobÄ› těžce nemocných osob. Použijete-li vÅ¡ak ochranný Äip BioProtect, uvidíte, že vÅ¡e je opÄ›t v naprostém pořádku, že zafungovala skvÄ›lá a vysoce úÄinná ochrana pÅ™ed elektrosmogem.

Nezařazené