Logopedie pro děti i dospělé

Pátráme-li po přesném významu a vzniku slova logopedie, zjistíme, že toto slovo vzniklo spojením z řeckých slov „logos“, což znamená slovo a „paidea“, což je v překladu výchova.Jedná se o obor speciální pedagogiky, který úzce souvisí i se zdravotnickými obory. Cílem logopeda je vylepšit komunikační dovednosti jedince, ať už se jedná o obvyklou špatnou výslovnost některých hlásek nebo hlubší problém projevující se poruchou plynulosti řeči, stavbou vět nebo absolutní nemluvností.
holka s maňáskem
Nejčastějším problémem, proč rodiče přivádí své děti do ordinace logopeda, je patlavost (dyslálie). Hláska je tvořena na jiném místě, takže jinak zní, dítě ji vynechává nebo nahrazuje jinou. Řeč se v dětském věku stále vyvíjí, ale v 7 letech už by dítě mělo správně vyslovovat a používat všechny hlásky. Logoped dítě vyšetří a stanoví postup a způsoby, jak budou rodiče s dítětem pracovat, aby došlo k nápravě. Pomocníkem jsou logopedické knihy, kartičky, pexesa, různé obrázky a pracovní sešity. Bývá to pro rodiče náročné období, je třeba pravidelnost a systematičnost. Většinou je ale snaha korunována úspěchem.
zpěv do mikrofonu
Náročnější je náprava poruch řeči jako např. koktavost, breptavost, mutismus, opožděný vývoj řeči apod. Někdy porucha řeči souvisí s vadou sluchu, na kterou se může u logopeda nečekaně přijít.
Logopedii navštěvují i dospělí . Buď z důvodu svého zaměstnání musí mít co nejdokonalejší řečový projev nebo trpí různými vadami, kterých se chtějí zbavit. Jedná se v nejjednodušších případech o špatnou výslovnost hlásek, ale mohou být i problémy závažnější, které vznikly jako následek poškození mozku, ať už onemocněním (cévní mozková příhoda, nádor, neurodegenerativní onemocnění) nebo úrazem. Dospělí přicházejí i s koktavostí, která jim znepříjemňuje sociální vztahy a znesnadňuje pracovní uplatnění.
Navštívit logopeda se určitě vyplatí, protože řeč je základní komunikační nástroj a jakákoli vada řeči člověka může stresovat a působit mu problémy psychické.