Bez dětí by to nešlo

Doktoři doporučují ženám ze zdravotního důvodu mít první dítě kolem 25. roku života, na to ale moc dívky v dnešní době nejsou připravené, pokud vezme v úvahu to, co by dítěti mohly do budoucna nabídnout anebo i jen to, aby v tomto věku potkaly svého životního partnera. Je vědecky dokázané, že vysokoškolsky vzdělaní lidé mají děti mnohem později než lidé bez vysokoškolského vzdělání. Důvodů může být hned několik. U vysokoškoláků bývá nejvýznamnější příčina odkládání rodičovství z důvodu délky doby studia, získávání nějakých pracovní zkušenosti, postavení se na vlastní nohy či vybudování si nějakého vlastního zázemí. V neposlední řadě je i skupina hodně vzdělaných lidí, co se do této role neženou z důvodu, že moc dobře vědí, že by dítěti nedokázali dopřát to, co by chtěli (např. finance, čas, láska) a proto se dobrovolně rozhodnout se této role vzdát anebo ji odsunout na dobu neurčitou.
novorozeně v čepici

Může pomoci medicína

Pokud člověk dojde k rozhodnutí, že už by měl rád vlastní rodinu, může nastat situace, že se hned nezadaří, někdy bohužel i na několik let a poté může nastat situace, kdy se rozpadá do té doby harmonický vztah, úspěšný pracovní život atd. V takovém případě nezbývá nic jiného než využít metody moderní medicíny a obrnit se hodně velkou dávkou trpělivostí. I přesto, že je 21. stolení medicína neumí vše a i tady se musí splnit určité „vstupní podmínky“ než se bezdětný pár svěří do rukou lékařů a vydá se na cestu za vlastním potomkem.
šťastný děti
Stále se diskutuje o možnosti posunutí (zvýšení o několik let) věkové hranice u žen v případě asistované reprodukce. V naší společnosti se objevují i takové názory, že tento krok (zásah moderní medicíny) není úplně správný a že to je proti přírodě. Myslím si, že ale málokdo by se dobrovolně po pár neúspěšných přirozených pokusech o stvoření nového života vzdal role stát se rodičem.