Blog

Jak se změnil výpočet čisté mzdy od 1.1.2021?

Čistá zda 2021 https://www.kalkulackacistemzdy.cz/ je úplně jiná, než byla ještě v roce loňském, a to proto, že se změnil zákon o dani z příjmu, což mnozí zaměstnanci kvitovali s povděkem a potěšením. Protože na své výplatní pásce našli více peněz a většina z nich si polepšila i o několik stokorun anebo dokonce i tisícikorun. A to proto, že se zvýšila nezdanitelná částka na poplatníka, a to na dva tisíce tři sta dvacet korun a co nejvíce trápilo mzdové účetní – byla konečně zrušena i superhrubá mzda.

česká měna

Co znamenala superhrubá mzda pro zaměstnance, si můžeme ještě lehce připomenout, abychom právě došli k tomu, proč v letošním roce pracovníci našli ve výplatních sáčcích anebo na svých účtech od zaměstnavatele více peněz.

Superhrubou mzdu zavedli politici před lety proto, aby se více naplnila státní kasa. Byl změněn způsob výpočtu odvodu zálohy na daň, kterou je povinen odvádět každý zaměstnanec, který má uzavřený pracovní poměr anebo dohodu o činnosti či dohodu o provedení práce.

daň úřad

Tato záloha na daň byla stanovena ve výši patnácti procent ze základu daně. To byla vaše klasická hrubá mzda povýšená ale o f i k t i v n í částku, což je povinné pojistné, které je povinen odvádět zaměstnavatel. Činilo to v průměru cca třicet čtyři procenta. A právě toto navýšení o f i k t i v n í částku bylo od letošního roku, to je od 1. ledna 2021 zrušeno (zrušení superhrubé mzdy), tudíž vy jako zaměstnanec odvádíte zálohu na daň ze skutečné hrubé mzdy. V neposlední řadě to pro zaměstnance znamená vyšší úsporu peněz, protože odvádějí n i ž š í zálohu na dani.

Tolik k výpočtu zálohy na daň. Pro úplnost můžeme ještě dodat, že vy sami nic nikam „neodnášíte“, když hovoříme, že odvádíte pojistné a daň. Tuto povinnost na sebe přebírá váš zaměstnavatel, který pojistné na sociální zabezpečení odesílá na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění odvání vaší zdravotní pojišťovně, kterou jste si zvolili, zálohu na daň podvádí finančnímu úřadu.

Related Posts

You may like these post too

Starosti se stěhováním nechte profesionálům

Účesy pro každé příležitosti! Aneb, jak si vybrat kadeřníka